2023-08-08 13:21:25|Produkt

Co to jest ATS? Jak może pomóc Twojej firmie?

Proces rekrutacji, w dzisiejszych czasach, przebiega zazwyczaj drogą online. Systemy ATS to najlepsze rozwiązania dla firm, które zatrudniają pracowników. Praca na takim systemie ułatwia wykonywanie codziennych zadań związanych z procesem rekrutacji. 
Proces rekrutacji, w dzisiejszych czasach, przebiega zazwyczaj drogą online. Systemy ATS to najlepsze rozwiązania dla firm, które zatrudniają pracowników. Praca na takim systemie ułatwia wykonywanie codziennych zadań związanych z procesem rekrutacji. 

ATS (applicant tracking system) to narzędzie do rekrutacji, które łączy pozyskiwanie kandydatów, zamieszczanie ofert pracy, a także śledzenie wydajności rekrutacji. 

Zarządzanie procesem rekrutacji w jednym miejscu

Zadaniem systemu ATS jest ułatwienie przebiegu rekrutacji online. Jest to narzędzie, które umożliwia elektroniczną obsługę całego procesu. Systemy ATS są bardzo podobne do systemów CRM. Jednak ich głównym celem jest zarządzanie zgłoszeniami kandydatów, którzy aplikują do pracy. 

Dzięki systemowi ATS aplikacje, które napływają z różnych źródeł, gromadzone są w jednej bazie danych. Co więcej, odbywa się w niej pełne zarządzanie rekrutacją, m. in. przeglądanie CV, sortowanie aplikacji, dodawanie lub usuwanie kandydatów. 

Jeden system – wielu użytkowników

System przystosowany jest do wieloetapowego procesu rekrutacji.  Pozwala na nadawanie użytkownikom ról wraz z określonymi dostępami. Każda osoba, która korzysta z systemu, odgrywa określoną rolę w procesie rekrutacji.

Nadawanie ról pracownikom

System ATS pozwala na dodawanie wielu użytkowników, którzy mają wspierać proces rekrutacji. Oznacza to, że pełny dostęp do systemu mają tylko wybrane osoby. 

Dzięki temu można udostępniać współpracownikom informacje o aplikacjach, przypisywać określone role różnym członkom zespołu oraz kontrolować, kto ma dostęp do informacji. 

Współpraca z agencjami

System ATS wspiera proces rekrutacji umożliwiając zamieszczanie ofert pracy na wielu witrynach. Dodawane agencje tworzą listę konsultantów, którzy zarządzają ogłoszeniami. 

Zamieszczenie ofert pracy na jak największej liczbie witryn może zwiększyć ich zasięg. Tym samym wzrastają szanse na znalezienie idealnego kandydata. 

Strona kariery kandydata

Portal kandydata to miejsce wyświetlania ofert pracy na stronie internetowej firmy. Wiele systemów ATS pozwala na bezpośrednie modyfikowanie strony kariery. Co więcej, systemy zapewniają miejsce do dodawania zdjęć, logo lub opisów. 

Rezultaty pracy w systemie

System ATS generuje raporty, które umożliwiają monitorowanie postępu pracy. Dzięki temu firma może łatwo analizować efektywność pracowników, zasięg ogłoszeń oraz wsparcie ze strony źródeł. 

AppManager to skuteczny system ATS, który umożliwia zarządzanie całym procesem rekrutacji:

  • ułatwia pracę w małych firmach, działach HR czy agencjach rekrutacyjnych,
  • wspiera współpracę z innymi,
  • gromadzi aplikacje wszystkich kandydatów,
  • umożliwia budowanie i zarządzanie bazą kandydatów,
  • generuje raporty, które pozwalają na analizę prowadzonych projektów rekrutacyjnych pod kątem m. in. czasu trwania i skuteczności źródeł.

Wypróbuj system ATS AppManager