2023-09-01 17:02:58|ATS

Dla jakich firm przeznaczony jest system ATS?

W firmach z małą liczbą otwartych stanowisk, system zarządzania rekrutacjami może wydawać się zbędnym narzędziem, jednak automatyzacja pewnych działań przyniesie korzyści nawet niewielkiej agencji rekrutacyjnej.

Większość rekruterów doceniła wszechstronność jaką oferują im systemy ATS (Applicant Tracking System). Umożliwiają szybkie zbieranie kandydatów, zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych oraz zarządzanie wszystkimi procesami rekrutacyjnymi w jednym miejscu. Dzięki nim, współcześni rekruterzy nie tracą czasu na arkusze Excel, wysyłanie maili czy gromadzenie w wielu folderach CV kandydatów.

ATS to narzędzie wspomagające pracowników działów HR, które w zautomatyzowany sposób upraszcza i przyspiesza cały proces rekrutacji. Oferuje szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych wyzwań związanych z zatrudnianiem (od wyszukiwania kandydatów i przetwarzania ich aplikacji po wybór i zatrudnianie najlepszych spośród nich).

System ATS zarządza procesem rekrutacji poprzez sortowanie dużej liczby CV. Ma to na celu wyszukanie kandydata z najlepszymi kwalifikacjami do objęcia proponowanego stanowiska. Narzędzie do wsparcia rekrutacji jest powszechnie używane zarówno przez duże, jak i małe firmy. Różni się jedynie indywidualnym dopasowaniem do potrzeb danej organizacji.

Zalety korzystania z systemu ATS (bez względu na wielkość firmy):

  1. Baza danych – gromadzenie CV, z możliwością dodawania komentarzy i notatek  tworzy wewnętrzną bazę kandydatów. 
  2. Kontrola nad procesem rekrutacji – system ATS na bieżąco kontroluje przebieg rekrutacji. Każdy proces jest podzielony na kilka etapów. Pozwala to określić, jakie powinny być kolejne kroki.
  3. Przechowywanie danych – system ATS jest bezpiecznym miejscem do przechowywania informacji. 
  4. Publikowanie w popularnych serwisach rekrutacyjnych – wiele systemów ATS posiada funkcję publikacji ofert pracy w różnych mediach rekrutacyjnych. 
  5. Integracja poczty – dzięki systemowi ATS można powiązać korespondencję e-mail kandydata z jego profilem.
  6. Zarządzanie wieloma kontami – system ATS monitoruje pracę wielu rekruterów, którzy korzystają z tej samej aplikacji. Indywidualne dostępy pomogą uniknąć nieporozumień pomiędzy nimi.
  7. Raportowanie – system umożliwia samodzielne tworzenie raportów.
  8. Przyjazne dla RODO – system spełnia wszystkie wymogi nowej dyrektywy Unii Europejskiej o przetwarzaniu danych osobowych. Dane są bezpiecznie zapisywane na chronionych serwerach, system automatycznie usuwa wszystkie wrażliwe dane po zakończeniu projektu rekrutacyjnego. Kandydaci mają dostęp do swoich danych od momentu złożenia aplikacji wraz z możliwością usunięcia lub edytowania swojej aplikacji.

Najlepszym rozwiązaniem dla firm każdego rozmiaru jest system AppManager, który łączy wszystkie najważniejsze funkcjonalności ATS i CRM. W pełni konfigurowalny system dostosowuje się do nawet najbardziej unikatowego procesu sprzedaży oraz obsługi projektów dla danych klientów.

Wypróbuj system ATS AppManager