2023-09-04 14:36:28|Proces rekrutacji

Zarządzanie rekrutacją w zespole.

Z roku na rok rośnie wpływ procesów HR na rozwój firm. W związku z tym HRowcy coraz bardziej odczuwają swoją strategiczną rolę i odpowiedzialność za sukces biznesu. Stają się partnerami w poszukiwaniu pracowników, od których zależy, czy cele biznesowe zostaną osiągnięte.

Pozyskiwanie wartościowych pracowników wymaga bardzo dobrego rozumienia potrzeb firmy. Bez współpracy i niezwykle sprawnej komunikacji na linii rekruter – hiring manager jest to niestety trudne wyzwanie. W początkowej fazie procesu znajomość tych potrzeb jest niezbędna rekruterowi do przyciągnięcia ofertą pracy odpowiednich kandydatów. Następnie rekomenduje on przedstawicielom biznesu wybrane osoby oraz prowadzi wspólne spotkania.

Jak współpracować z biznesem, aby obie strony czuły odpowiedzialność za pozytywny wynik procesu rekrutacji? Oto kilka wskazówek.

Buduj partnerskie relacje

Ważne jest stałe przypominanie przedstawicielom biznesu ich roli w procesie rekrutacji. Muszą znać wagę i odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa. To od hiring managera w znaczącym stopniu zależy sukces rekrutacji, ponieważ posiada on największą wiedzę na temat specyfiki danej roli, wymaganych kompetencji miękkich i twardych oraz codziennego środowiska pracy.

Współpracując z biznesem, warto zadbać o atmosferę, która będzie sprzyjać otwartemu dialogowi, wymianie wiedzy oraz wzajemnemu szacunkowi do swoich obowiązków. W codziennej pracy ważne jest dobre rozumienie się nawzajem oraz zaufanie. Pomocne może okazać się stworzenie i przestrzeganie zasad współpracy lub listy dobrych praktyk, którymi powinny kierować się obie strony.

Co powinny zawierać takie wytyczne? Na przykład:

 • określenie zasad komunikacji z kandydatem – kto pełni rolę łącznika i przekazuje kandydatowi informację zwrotną z poszczególnych etapów,
 • określenie zasad komunikacji wewnętrznej – w jakim czasie powinny być udzielane odpowiedzi, ile czasu manager ma na zapoznacie się z kandydaturami, jak często będą raportowane postępy procesu, ile czasu powinna zająć finalna decyzja,
 • na jakim etapie manager włącza się w proces rekrutacji, kiedy przygotowuje zadania rekrutacyjne, kto go zastępuje podczas nieobecności, itd.

Spisane procedury powinny być wspólnie wypracowane przez biznes i HR. Wtedy będą miały szansę znacząco wpłynąć na efektywność i komfort prowadzenia procesów rekrutacji w firmie.

Jak dostarczyć hiring managerowi wartościowych kandydatów? Po pierwsze, dokładnie poznaj jego oczekiwania. Umów spotkanie bądź serię spotkań, na których omówicie wszystkie najważniejsze zagadnienia związane ze stanowiskiem oraz określicie, kogo tak naprawdę szukacie. Wspólne przygotowanie się do procesu, pomoże uniknąć późniejszych problemów.

Przykładowe pytania do managera przed rozpoczęciem rekrutacji:

 • Jakie zadania będzie wykonywała nowo zatrudniona osoba?
 • Jakie kwalifikacje i umiejętności powinien posiadać kandydat i jak zostaną one zweryfikowane w procesie rekrutacji?
 • Jakimi cechami osobowości powinna odznaczać się osoba na danym stanowisku?
 • Kiedy nowy pracownik ma dołączyć do zespołu?
 • Jakie wyzwania i możliwości rozwoju są przewidywanie dla tej roli?
 • Kto aktualnie pracuje w danym zespole lub na podobnym stanowisku?

Im bardziej szczegółowe pytania, tym lepiej. Warto przygotować sobie taką listę wcześniej, a w trakcie rozmowy zadawać dodatkowe pytania pogłębiające, żeby dobrze zrozumieć potrzeby.

Weryfikuj ustalenia

Po spotkaniu spisz wszystkie wnioski oraz ustalenia, przygotuj podsumowanie oraz materiały – opis stanowiska, profil kandydata, szkic ogłoszenia. Zweryfikuj, czy dobrze się zrozumieliście z managerem. Być może zapomniał o jakimś ważnym aspekcie lub Tobie coś umknęło podczas spotkania. Wspólne niezrozumienie na tym etapie może doprowadzić do wielu błędów i nieporozumień, a w konsekwencji straty czasu, więc lepiej poświęcić temu zadaniu odpowiednią ilość uwagi.

Zadbaj o komunikację

Przepływ informacji ma kluczowe znaczenie dla sprawnego przeprowadzenia procesu. Na pierwszym spotkaniu ustalcie, jak będziecie się komunikować, aby sposób przekazywania informacji był jak najbardziej efektywny i komfortowy dla obydwu stron. W jaki sposób będziesz rekomendować kandydatów, umawiać spotkania, otrzymywać od hiring managera informację zwrotną oraz, jak często i w jakiej formie raportować postępy procesu. To do managera należy ostateczna decyzja, który kandydat dostanie ofertę pracy, ale Ty trzymasz rękę na pulsie całego procesu.

Na koniec podsumujmy.

Czego hiring manager oczekuje od rekrutera?

 • zrozumienia potrzeb biznesu,
 • skuteczności w dotarciu i pozyskaniu najlepszych kandydatów,
 • wsparcia na każdym etapie procesu,
 • dobrego przygotowania do spotkań,
 • pozytywnego nastawienia i świetnych zdolności komunikacyjnych.

Czego rekruter oczekuje od hiring managera?

 • zaangażowania w proces,
 • jasnego komunikowania potrzeb,
 • partnerstwa i współodpowiedzialności za wynik rekrutacji,
 • pomocy w zdefiniowaniu i sprawdzeniu kompetencji kandydata,
 • otwartości i sprawnej komunikacji.

Przy spełnieniu tych założeń współpraca rekrutera z hiring managerem na pewno zaowocuje wieloma udanymi rekrutacjami.

W zapewnieniu sprawnej komunikacji z biznesem i automatyzacji wielu zadań pomoże Ci system ATS AppManager, w którym dostęp do projektu rekrutacyjnego może mieć nielimitowana liczba użytkowników.

Wypróbuj AppManagera za darmo przez 30 dni!