2023-09-05 07:58:01|Proces rekrutacji

Standaryzacja w rekrutacji.

Odpowiedni sposób prowadzenia rekrutacji jest jednym z czynników sukcesu w pozyskiwaniu wartościowych pracowników. W trakcie rekrutacji jesteś ambasadorem swojej firmy i możesz albo zjednać, albo zrazić do siebie osoby poszukujące zatrudnienia. Dlatego tak ważne jest monitorowanie tego, jak wyglądają procesy rekrutacji oraz ich ciągłe udoskonalanie.

Niespodzianki w rekrutacji nie są pożądane ani przez kandydata, ani rekrutera. Właśnie dlatego standaryzacja i transparentność powinny być obowiązkowymi elementami każdego dobrze zarządzanego procesu rekrutacyjnego.

Jak je wdrożyć? Oto kilka przykładów:

1. Jednolite narzędzia rekrutacyjne

Jednymi z podstawowych narzędzi rekrutacyjnych są wywiad i wszelkiego rodzaju testy oraz zadania, np. językowe, kompetencyjne itp. Warto zadbać o to, żeby kandydaci na dane stanowisko dostawali zawsze ten sam zestaw pytań. Oznacza to, że musi on zostać spisany i udostępniony wszystkim osobom prowadzącym rekrutacje w firmie. Pozwoli to skuteczniej i sprawiedliwiej porównywać do siebie kandydatów, uniknąć licznych błędów poznawczych oraz szybciej wyselekcjonować krótką listę preferowanych kandydatów.

Korzystając z technologicznych narzędzi do rekrutacji, takich jak systemy ATS (applicant tracking systems), masz możliwość samodzielnego układania pytań selekcyjnych dla kandydatów podczas tworzenia formularza, a następnie filtrowania przysłanych aplikacji po odpowiedziach, jakich udzielili.

2. Stałe zasady

Każdy proces rekrutacji na określone stanowisko powinien składać się z takich samych elementów i etapów. Rekrutacja zazwyczaj angażuje wiele osób w firmie, dlatego jej standaryzacja pomoże w lepszej koordynacji działań i kontroli rezultatów. Przeprowadzisz ją sprawniej, jeżeli każdy uczestnik będzie miał świadomość tego, co do niego należy i co po kolei ma robić.

System ATS umożliwia zmapowanie Twojego procesu rekrutacji oraz przejrzyste raportowanie, więc masz jasny obraz tego, kto znajduje się na jakim etapie w rekrutacji, jak również, który rekruter odpowiada za dany projekt rekrutacyjny.

3. Skuteczna komunikacja

Co i jak komunikować? Na początek, przede wszystkim, to czego oczekujesz od kandydata na dane stanowisko oraz, jak będzie przebiegał proces rekrutacji. Nie zapominaj także o bieżącym przekazywaniu informacji zwrotnej do kandydatów. Zaplanowanie komunikacji i jej automatyzacja sprawi, że żaden kandydat nie będzie czuł się ignorowany.

System ATS pomoże Ci w automatyzacji komunikacji z kandydatami oraz członkami wewnętrznego zespołu. Dzięki ich wykorzystaniu możesz zaoszczędzić kilka godzin tygodniowo na wykonywaniu powtarzalnych zadań.

Korzyści

Prowadzenie wszystkich rekrutacji w ten sam, uporządkowany sposób pozwoli Ci uniknąć wielu błędów, a także oszczędzi sporo czasu i nerwów. Ponadto ustandaryzowany i transparentny proces rekrutacji zdecydowanie poprawi jego jakość oraz candidate experience.

Kandydaci chcą być traktowani jednakowo i sprawiedliwie, jak również pragną być na bieżąco informowani, co dzieje się z ich aplikacją. Dlatego na pewno docenią Twój wysiłek włożony w zapewnienie im jak najlepszych doświadczeń z rekrutacji.

W zarządzaniu rekrutacjami, komunikacją i bazą kandydatów w firmie pomoże Ci system ATS AppManager, który można elastycznie dostosować do potrzeb procesu rekrutacji w Twojej firmie.

Wypróbuj system ATS AppManager